Informuję, że nasze przedszkole pracuje cały lipiec i cały sierpień wg dotychczasowych zasad. Ilość dzieci zapisanych na ten okres jest zgodna z obostrzeniami wynikającymi z pandemii i na dzień 22 czerwca lista dzieci jest zamknięta. Obecnie można zapisać dziecko tylko i wyłącznie na listę rezerwową. || Komunikat w sprawie COVID-19. Proszę o obwiązkowe zgłaszanie dzieci przychodzących do przedszkola w obecnym okresie.

Grupy przedszkolne

W czasie pobytu dziecka w przedszkolu w okresie od 6 go maja, będziemy spełniać obowiązujące normy sanitarne w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia i jednostek sanitarnych:

• Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (odpowiedzialność spoczywa na rodzicach);

• Na e-mail przedszkola przedszkole@raczek.too.pl należy wysłać oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka…………………….. podczas pobytu dziecka w przedszkolu.; (w przedszkolu jest używany termometr bezdotykowy)

• Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek;

• Przedszkolne zabawki pluszowe nie będą dzieciom udostępniane, pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi;

• Sale będą wietrzone jak dotychczas;

• Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu, nie przewiduje się wychodzenia na spacery, wyjazdów do lasów czy parku;

• Zachowujemy nadal zasadę częstego mycia rąk przez dzieci i używania ręczników jednorazowych;

• W salach może przebywać do 12 dzieci pod opieką zdrowego personelu;

• Posiłki podawane dzieciom będą przygotowywane w zaostrzonych rygorach sanitarnych;

• Nie planuje się organizacji uroczystości, pikników, zajęć otwartych i zebrań. W miesiącu maju zawiesza się prowadzenie zajęć dodatkowych;

• Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w innej formie niż dotychczas (opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia przejmują pracownicy przedszkola). W przypadku dzieci najmłodszych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) będzie możliwość wejścia rodzica do odpowiedniej strefy wyznaczonej w szatni z obowiązkową maseczką i rękawiczkami jednorazowymi, przedszkole udostępnia płyn dezynfekujący). Przed odbiorem dziecka rodzice są proszeni o wcześniejszą informację telefoniczną, abyśmy mogli przygotować dziecko do wyjścia;

• W okresie od 12 do 23 maja będzie można podpisać umowę na nowy rok szkolny tylko i wyłącznie w gabinecie Dyrektora zachowując obostrzenia sanitarne;

• Przedszkole rozpoczynając dla Państwa działalność nie zmienia zasad odpłatności dla dzieci chodzących do przedszkola. Dla rodziców dzieci niechodzących przewiduje się zmniejszenie stawki odpłatności do kwoty 300 zł odpisując z góry stawkę żywieniową za dany miesiąc oraz proponując dodatkowy bonus.

• Przedszkole planuje pracować dla Państwa w okresie wakacyjnym bez przerwy pod warunkiem, że na ten czas chętnych będzie co najmniej 25 dzieci. Proszę przemyśleć propozycję i podjąć zobowiązującą decyzję informując przedszkole telefonicznie do 10 go czerwca, tel. 56 62 312 47 lub 56 66 112 53. Informację o pracy w okresie wakacyjnym przekazana zostanie Państwo ok 15 go czerwca (wszystko zależy od ilości chętnych)

Dziękuję Państwu za wyrozumiałość oraz pomoc w trudnych chwilach. Wyrażam nadzieję, że szybko wrócimy do normalnego funkcjonowania placówki.

Kalendarz

Informuję, że nasze przedszkole pracuje cały lipiec i cały sierpień wg dotychczasowych zasad. Ilość dzieci zapisanych na ten okres jest zgodna z obostrzeniami wynikającymi z pandemii i na dzień 22 czerwca lista dzieci jest zamknięta. Obecnie można zapisać dziecko tylko i wyłącznie na listę rezerwową.

Pozdrawiamy

Personel Przedszkola Raczek

Żywienie

Dlaczego powinieneś nam zaufać?

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl