Cele opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne na luty

- zapoznanie z etapami powstawania chleba oraz narzędziami do tego potrzebnymi

- zapoznanie z zawodami: rolnik, młynarz, piekarz oraz miejscami ich pracy: pole, młyn, piekarnia

- zapoznanie z zasadami bezpiecznego spędzania czasu zimą

- zapoznanie z nazwami sportów zimowych 

- zapoznanie z pojęciem karnawału, jego historią i tradycjami 

- zapoznanie z pojęciem portret, barwy ciepłe, zimne w malarstwie

- kształtowanie umiejętności wnioskowania w prostych eksperymentach i zabawach badawczych

- zapoznanie z literami F,f, W,w, T,t oraz cyfrą 6

- doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno – ruchowych

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poszukiwania wspólnych rozwiązań

 

PIOSENKA

 1. W rytmie rock and rolla
  przyszła zima biała,
  na sopelkach lodu,
  skocznie nam zagrała.

  Ref. Zima biały kolor ma,
  z nią w zespole mrozik gra.
  Jeszcze wiatr pomaga im,
  gwiżdżąc głośno z całych sił. (2x)

  2. Przed tą mroźną zimą,
  wciąż się słonko chowa,
  choć i ono lubi,
  słuchać rock and rolla.

  Ref. Zima biały kolor ma,
  z nią w zespole mrozik gra.
  Jeszcze wiatr pomaga im,
  gwiżdżąc głośno z całych sił. (2x)

  3. Nie ma co narzekać,
  że dzień zimą krótki,
  bo przynajmniej pośpią
  dłużej krasnoludki.

  Ref. Zima biały kolor ma... (2x)

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl