listopad

TEMATY KOMPLEKSOWE:

  1. "Kto Ty jesteś? Polak mały”
  2. „Dbamy o nasze środowisko”

GŁÓWNE CELE:

- zapoznanie z wydarzeniami związanymi z historią Polski oraz wybranymi postaciami historycznymi

- kształtowanie postaw patriotycznych oraz zainteresowań historią kraju

- wdrożenie do słownika dzieci pojęć „niepodległość”, „patriotyzm”

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi polski

- zapoznanie dzieci z kulturą polską – tańce narodowe, obyczaje, język

- zapoznanie z cyfrą 3 i literami U, u oraz Y,y                                                                       

- kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci – segregacja śmieci, oszczędzanie wody, ponowne wykorzystanie surowców

- kształtowanie umiejętności tworzenia symboli do określonych przez siebie treści – kodeks małego ekologa

- wdrożenie do słownik dzieci pojęć takich jak „ekolog”, „ekologia”

- uświadomienie roli przyrody w naszym życiu

- kształtowanie umiejętności wykorzystywania surowców wtórnych do prac plastycznych

- kształtowanie orientacji na kartce papieru

- kształtowanie umiejętności dostrzegania rytmów, kontynuowania ich oraz przekształcania obrazu graficznego na ruch

PIOSENKA „Co to jest niepodległość?”

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
Na Polskę mieli chytre zakusy
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą

Przez długie 123 lata
Nie było nas na mapie świata
I jak to czasem mówią dorośli
Wtedy nie było niepodległości

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe
Tak właśnie nasza historia biegła
Że Polska dzisiaj jest niepodległa

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze

Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl