marzec 2020

Zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze

na miesiąc  marzec 2020

dla grupy” Biedronki”

 

 

 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

1." Eksperymenty są super - odkrywanie tajemnic świata przyrody ( gleba, woda, powietrze)"

 

  1. " Mrówki zaczęły porządki, a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki" - wiosenne przebudzenie"

 

 

ZADANIA 

 

Będę znał : niektóre właściwości wody, powietrza, gleby, 

                pożyteczne i szkodliwe działanie wody, powietrza,

                sposoby czynnego wypoczynku na powietrzu,

                wygląd i nazwę pierwszych wiosennych kwiatów,

                jakie zmiany na naszej planecie nie są dla niej pozytywne i dlaczego,

                zachowanie proekologiczne,

                warunki niezbędne dla życia roślin,

                części, z jakich składa się roślina.

 

Będę potrafił : badać i obserwować przyczyny i skutki podjętych działań,

                    wykonać pracę plastyczną wg instrukcji N,

                   poprawnie odtworzyć linię melodyczną i słowa piosenki " Marcowi przyjaciele",

                   poprawnie używać w mowie odmiennych części mowy ( rzecz. , przym.),

                   kulturalnie zachować się podczas odbioru dzieła filmowego i teatralnego,

                   zbadać i opisać wybrane właściwości gleby,

                  ustalić równoliczność w dwóch zbiorach,

                   zaprezentować wiersz " Spotkanie z wiosną" za pomocą ciała i instrumentów.

 

Będę rozumiał: dlaczego należy oszczędzać wodę,

                     dlaczego należy przestrzegać zasad ruchu drogowego,

                     ci to znaczy, że kwiaty są pod ochroną.

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl