Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na czerwiec

- kształtowanie umiejętności nazywania emocji, wskazywania ich przyczyn oraz radzenia sobie z nimi

- kształtowanie umiejętności kontrolowania własnego zachowania

- kształtowanie umiejętności tworzenia opowiadań, kończenia historyjek, posługiwania się zdaniami złożonymi

- zapoznanie z instytucją szkoły, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki

- zapoznanie z nazwami przyborów szkolnych

- doskonalenie umiejętności czytania, przyporządkowywania podpisów do obrazków

- zapoznanie z literami H oraz cyfrą 0

- kształtowania umiejętności opisywania wrażeń dotyczących słuchanej muzyki

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach, dzielenia obowiązków

- doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno – ruchowych

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl