Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc listopad 2020 dla grupy „Pszczółki”

Tematy kompleksowe:

 • "Moja ojczyzna - Polska"
 • "Szacunek do przyrody - z ekologią warto żyć w przyjaźni"

Cele główne:

 • budzenie zainteresowania historią własnego kraju
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn
 • odczuwanie szacunku do symboli narodowych
 • rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez zapoznanie z melodią i słowami hymnu Polski
 • kształtowanie poprawności wymowy poprzez ćwiczenia artykulacyjne
 • nauka wiersza pt. „Barwy ojczyste” autorstwa Czesław Janczarskiego,
 • nauka piosenki pt. „Co to jest niepodległość?”  
 • rozwijanie umiejętności prostych form tanecznych
 • ekspresyjne wyrażanie swoich uczuć, emocji i przeżyć
 • kształcenie słuchu fonetycznego – podział wyrazów na sylaby
 • estetyczne i twórcze wykonywanie prac plastyczno-technicznych
 • rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję ruchową
 • nauka piosenki "Sprzątanie ziemi"
 • twórcze wyrażanie wewnętrznych przeżyć
 • poznanie czterech żywiołów i ich siły sprawczej
 • dostrzeganie ważności działań proekologicznych
 • rozbudzenie szacunku do środowiska naturalnego
 • poznanie odnawialnych źródeł energii
 • poznanie przyczyn wyniszczania środowiska naturalnego i sposobów zapobiegawczych
 • zapoznanie z zasadami segregacji i ideą recyklingu
 • stworzenie kodeksu „małego ekologa”

 

TEKST PIOSENKI „CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?"

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
Na Polskę mieli chytre zakusy
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą

Przez długie 123 lata
Nie było nas na mapie świata
I jak to czasem mówią dorośli
Wtedy nie było niepodległości

Ref: Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe
Tak właśnie nasza historia biegła
Że Polska dzisiaj jest niepodległa

Ref: Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze

Ref: Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno

 

TEKST PIOSENKI „SPRZĄTANIE ZIEMI"

Ref: Czary mary to za mało
By się samo posprzątało

Dymy z kominów czarne jak smoła.
Śmieci, papiery wszędzie dokoła.
Miasto się dusi całe w ruinie
I jeszcze trochę umrze i zginie.

Po lasach leżą puste butelki
Przez które może być pożar wielki.
I spłoną drzewa, zniknie kukułka
Straci dom sowa, dzięcioł i wiewiórka.

Ref: Czary mary.........


Płyną po wodzie brudy i ścieki

Płyną do morza, płyną do rzeki.
Na plażach mnóstwo śmieci się ścieli,
Woda zatruta! Zakaz kąpieli!

Jeszcze niedawno ten świat był czysty.
Ogród kwiecisty, strumień przejrzysty
Jeśli będziemy chcieli tego sami
Ziemię posprzątamy, Ziemię odzyskamy!

Ref: Czary mary..........

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl