Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc listopad 2020 dla grupy "Słoneczka"

Tematy kompleksowe:
1. Moja ojczyzna
2. Deszczowa pogoda
3. Zwierzęta przygotowują się do zimy


Zadania główne planu:
• rozumienie wyrazów i wyrażenia: Polska, Polak, język polski;
• budzenie przywiązania do swojego kraju;
• poznanie hymnu i flagi Polski – symboli narodowych, zapoznanie z polską sztuką ludową;
• przygotowanie do życia w społeczeństwie przez wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych, do zgodnego współdziałania w grupie;
• powtarzanie rytmów wg podanego wzoru;
• wzbogacenie słownika o wyrazy określające burzę, deszcz i wiatr;
• rozwijanie pomysłowości i wyobraźni;
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej;
• kształcenie poczucia rytmu;
• rozwijanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie do 5;
• usprawnianie warg i języka, kontrolowanie siły wydechu.

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl