Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc luty 2021 dla grupy "Słoneczka"

Realizowanie w tematach kompleksowych:
1. Czas na bal!
2. Znamy różne sklepy
3. Dbamy o ziemię


Zadania główne planu:
• Rozwijanie sprawności manualnej poprzez lepienie z masy solnej, wyklejanie, budowanie, malowanie
• Wdrażanie do porozumiewania się umiarkowanym głosem
• Wzbogacenie słownika o wyrazy: karnawał, maska oraz nazwy sklepów, odpady, segregacja
• Dostrzeganie różnic między małymi sklepikami osiedlowymi a dużymi marketami
• Poznanie zawodu sprzedawcy
• Poznanie cyklu produkcyjnego: pieczenie chleba
• Poprawna odmiana zaimków osobowych – l.poj., l.mn.
• Układanie historyjek obrazkowych i słowne przedstawianie ich treści
• Kształtowanie nawyku ochrony przyrody poprzez selektywną zbiórkę odpadów
• Poznanie przyczyn zanieczyszczenia środowiska naturalnego
• Poznanie żywiołu – wody
• Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zużycia wody

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl