Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc maj 2021

Realizowanie w tematach kompleksowych:
1. Wiosna na łące
2. Moja rodzina
Zadania główne planu:
• Poznanie zwierząt i roślin występujących na łące, posługiwanie się nazwami mieszkańców łąki
• Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznanie odgłosów owadów
• Wdrażanie do dostrzegania zmian zachodzących wiosną w przyrodzie
• Rozwijanie poczucia rytmu, kształcenie wyobraźni ruchowej poprzez połączenie śpiewu piosenki z elementem ruchu
• Wdrażanie do posługiwania się nazwami figur geometrycznych i kolorów
• Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, precyzji ruchów i dokładności
• Nazywanie członków rodziny, określanie stopnia pokrewieństwa, wymienianie imion członków własnej rodziny, nazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców
• Rozwijanie umiejętności wiązania opisu słownego z osobami: mamą, tatą, dziećmi

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl