Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc marzec 2021 dla grupy "Słoneczka"

Realizowane w tematach kompleksowych:

1. Dbamy o zdrowie
2. Nadchodzi wiosna

Zadania główne planu:

- Dostrzeganie potrzeby dbania o swoje zdrowie; rozumienie powiedzenia W zdrowym ciele zdrowy duch

- Poznanie zawodu lekarza

- Wzbogacenie słownika o wyrazy: stetoskop, otoskop, szpatułka, termometr

- Rozwijanie sprawności manualnej poprzez: wyklejanie, składanie kartki z papieru, lepienie z plasteliny, malowanie

- Wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego; ćwiczenia usprawniające język, wargi i żuchwę

- Nauka prawidłowej wymowy głoski k

- Rozpoznawanie i nazywanie oznak wiosny (wiosenne kwiaty, przyloty ptaków, pąki liściowe na drzewach)

- Rytmizowanie przysłowia W marcu jak w garncu

- Rozwijanie umiejętności przeliczania, dostrzegania że po dodaniu jest więcej a po odjęciu jest mniej

- Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, obserwacji i wyciągania wniosków

- Rozwijanie sprawności ruchowej

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl