Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne na miesiąc styczeń 2021 dla grupy "Słoneczka"

Tematy kompleksowe:

  1. Zimą dokarmiamy ptaki - poznanie nazw ptaków, ich zwyczajów, dokarmianie w okresie zimowym; poszerzenie wiedzy przyrodniczej
  2. 2. Nasi kochani dziadkowie-wdrażanie do świętowania Dnia Babci i Dziadka; dbania o osoby starsze

 

Zadania główne planu:

- rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, sikory, wrony, różnicowanie wielkości: duży –mały

- dostrzeganie potrzeby pomagania ptakom w okresie zimowym poprzez dokarmianie, budowanie karmników

- wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, doskonalenie syntezy sylabowej

- wdrażanie do reagowania ruchem na zmiany tempa, śpiewem na umówiony gest

- doskonalenie sprawności manualnej

- wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego; ćwiczenia narządów artykulacyjnych na wyrażeniach onomatopeicznych

- przygotowanie do życia w grupie społecznej, do zgodnej zabawy

- kształtowanie poczucia odczuwania więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem; wdrażanie do świętowania Dnia Babci i Dziadka

-rozwijanie sprawności ruchowej

- dostrzeganie rytmu w różnych sytuacjach edukacyjnych

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl