Zadania opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne na styczeń

- zapoznanie z nazwami miesięcy, pór roku i dni tygodnia

- zapoznanie z cyfrą 5

- zapoznanie z literami L,l, D,d, B,b 

- kształtowanie umiejętności odróżniania zmian odwracalnych od nieodwracalnych

- zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z chorobą w czasie zabawy tematycznej

- kształtowanie umiejętności formułowania zrozumiałych wiadomości

- zapoznanie z pojęciem portret w plastyce

- doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno – ruchowych

- wzmacnianie więzi rodzinnych, poczucia przynależności do rodziny

- zapoznanie ze sposobami świętowanie Dnia Babci i Dziadka

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poszukiwania wspólnych rozwiązań

Szybki kontakt

Przedszkole Niepubliczne Raczek


Przy Kaszowniku 7

87-100 Toruń

tel/fax (dyrekcja): (56) 62 312 47

tel (nauczyciele): (56) 66 112 53

przedszkole(at)raczek.too.pl