Tematyka kompleksowa:

  1. Jestem przedszkolakiem – poznaje zasady.
  2. Jestem bezpieczny.
  3. Witaj Pani Jesień!

Cele ggłówne :

  • Zapoznanie się dzieci z nauczycielem oraz dzieci w obrębie grupy, a także z salą ;
  • Poznanie podstawowych pomieszczeń przedszkola (sala, szatnia, toaleta) i ich funkcji ;
  • Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu oraz poza nim ;
  • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem;
  • Rozwijanie zdolności do uważnego słuchania opowiadań i wierszy ;
  • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *