Tematy kompleksowe:

1. Jesień w sadzie, w ogrodzie i w parku

2. Bezpieczeństwo na drodze

Cele główne planu:

  • zapoznanie z zasadami bezpiecznego przejścia na drugą stronę ulicy
  • kształtowanie prawidłowego zachowania podczas przebywania w pobliżu ulicy,
  • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie
  • rozpoznawanie owoców i warzyw
  • rozwijanie sprawności ruchowej
  • kształtowanie wrażliwości artystycznej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych; doskonalenie małej motoryki
  • wzbogacenie słownika o wyrazy: sad, stragan
  • dostrzeganie rytmów i powtarzanie ich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.