Zadania wychowawczo – dydaktyczne (Październik)

Tematyka kompleksowa:

 1. Idzie jesień, pełen koszyk darów niesie.
 2. I w ogrodzie i w sadzie same witaminki tam znajdziesz!

Zadania:

 • doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno – ruchowych,
 • zapoznanie z literami : E,e , I, i oraz cyfrą 2,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poszukiwania wspólnych rozwiązań,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych w przyrodzie,
 • uwrażliwianie na piękno przyrody,
 • prowadzenie zabaw badawczych – dlaczego drzewa tracą liście?
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • poznanie piosenki Idą witaminki
 • kształtowanie umiejętności współdziałania np. podczas tworzenia wspólnych prac plastycznych, przetworów,
 • pobudzanie kreatywności podczas różnorodnych prac plastycznych,
 • poznanie zawodu: nauczyciel,
 • wzmocnienie więzi z przedszkolem poprzez udział w koncercie dla nauczycieli

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *