Tematyka kompleksowa:

1. Polska to moja Ojczyzna

2. Późna jesień

3. Zwierzęta przygotowują się do zimy

Zadania:

  • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
  • poznanie symboli narodowych: godła i flagi Polski ;zapoznanie z polską sztuką ludową
  • rozwijanie sprawności ruchowej połączonej ze świadomością własnego ciała
  • kształtowanie wrażliwości artystycznej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych: malowanie, wydzieranie
  •  doskonalenie małej motoryki poprzez tworzenie kompozycji płaskich i przestrzennych
  • zapoznanie z melodią i słowami hymnu Polski
  • kształtowanie poprawności wymowy poprzez ćwiczenie artykulacyjne, utrwalające prawidłową wymowę głosek
  • dostrzeganie rytmów  w wierszach i powtarzanie ich
  • wzbogacenie słownika o  wyrazy: krajobraz, szaruga jesienna, mżawka, kapuśniaczek
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (odloty ptaków, przygotowania zwierząt do zimy; nazywanie zjawisk:mgła, szron w otoczeniu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *