Zadania:

 • Poznanie postaci św. Mikołaja oraz tradycji związanej z obchodzeniem mikołajek;
 • Kształtowanie przywiązań do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Słuchanie utworów literackich o tematyce świątecznej;
 • Wzbogacanie słownika o wyrazy określające śnieg, mróz;
 • Kreślenie różnych form w powietrzu raz na podkładzie z mąki;
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnie z porą roku;
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym zimą;
 • Obserwowanie walorów estetycznych przyrody;
 • Dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z porą roku: śnieg, szron;
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia, szacowanie: dużo, mało;
 • Liczenie paluszków oraz wyodrębnionych przedmiotów z zastosowaniem liczebników w zakresie dostępnym dziecku;
 • Określanie i porównywanie wielkości: duży, mały;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych;
 • Osłuchanie z piosenkami zimowymi oraz świątecznymi;
 • Gra na instrumentach perkusyjnych: kołatka, grzechotka, bębenek;
 • Interpretowanie opowieści ruchowych przy muzyce;
 • Usprawnianie motoryki małej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych;
 • Operowanie barwną plamą;
 • Stosowanie techniki malowania palcami;
 • Tworzenie kompozycji płaskich wg własnego pomysłu;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *