Tematy kompleksowe:

1. Zimowy czas.

2. Zabawy z babcią i dziadkiem w karnawale.

  • zapoznanie z pojęciem portret, krajobraz, barwy ciepłe, zimne w malarstwie
  • kształtowanie umiejętności wnioskowania w prostych eksperymentach i zabawach badawczych
  • zapoznanie z  literami B,b, D,d oraz cyfrą 5
  • doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno – ruchowych
  • wzmacnianie więzi rodzinnych, poczucia przynależności do rodziny
  • zapoznanie ze sposobami świętowanie Dnia Babci i Dziadka
  • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, poszukiwania wspólnych rozwiązań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *