• Kształtowanie postaw opiekuńczych w stosunku do ptaków żyjących w otoczeniu dzieci;
 • Uczestniczenie w dokarmianiu ptaków zimą;
 • Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą;
 • Obserwowanie porządku w otoczeniu przedszkola;
 • Dostrzeganie związku pomiędzy gestem i słowem;
 • Rozwijanie myślenia twórczego poprzez obcowanie z literaturą;
 • Rozbudzanie wyobraźni;
 • Rozwijanie sprawności manualnej;
 • Doskonalenie aparatu słuchowego;
 • Klasyfikowanie oraz porównywanie przedmiotów;
 • Integrowanie grupy poprzez wytwarzanie radosnej atmosfery;
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych;

Inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *