Tematyka kompleksowa:

1. Z muzyką za pan brat –  zapoznanie się z wyglądem oraz brzmieniem instrumentów tj. tamburyno, bębenek

2. Dbamy o nasze zdrowie – promowanie dbania o higienę i działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji

3. Woda to największy skarb – poznanie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin

ZADANIA:

 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych instrumentów: tamburyno, bębenek
 • Rozpoznaje brzmienie wyżej wymienionych instrumentów
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych
 • poznanie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin
 • utrwalanie przestrzegania zasad higieny
 • rozumie konieczność odpoczynku
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania  zasad bezpieczeństwa
 • Rozpoznaje barwy podstawowe
 • Usprawnianie motoryki malej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych i  ilustracyjnych
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek
 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *