• Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych środków komunikacji: rower, autobus, samochód, samolot, statek;
 • Wskazywanie i dostrzeganie różnic;
 • Wdrażanie do klasyfikowania według kryterium, które obiekty są takie same, a które inne;
 • Wdrażanie do umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na miejsce, gdzie zwykle się znajdują;
 • Wdrażanie do umiejętności klasyfikowania przedmiotów z uzasadnieniem wg jakiego kryterium;
 • Usprawnianie motoryki małej;
 • Rozbudzanie zainteresowania zwierzętami;
 • Kształtowanie postawy troski o zwierzęta;
 • Poznanie piosenki „Jedzie, jedzie miś”, „Na wiejskim podwórku”;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-ruchowych;
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • Usprawnianie warg i języka: kontrolowanie siły wydechu;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.