• Tematy kompleksowe:
 1. Co powstaje nam ze zboża?
 2. Sportowcem być!
 3. Każdy ekolog wie, jak śmieci sortuje się.
 • zapoznanie się z etapami powstania chleba,
 • zapoznanie z zawodami: rolnik, młynarz, piekarz,
 • poznanie budowy i rozwoju zboża,
 • zapoznanie z literami J,j S,s, Z,z oraz cyframi 9,
 • stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej, muzycznej,
 • nabywanie wiedzy na temat sportu, dyscyplin, znanych sportowców,
 • zachęcanie do ruchu,
 • nauka piosenek: Jak powstaje chleb, Ekologa znak,
 • kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia symboli do określonych przez siebie treści – kodeks małego ekologa,
 • uświadomienie roli przyrody w naszym życiu,
 • liczenie elementów znających się w zbiorze,
 • analizowanie czy po każdej zmianie elementów jest tyle samo,
 • dostrzeganie regularności w brzmieniu liczebników,
 • porównywanie dwóch zbiorów przedmiotów,
 • określanie, czy jest tyle samo elementów w zbiorze, czy jest mniej, czy więcej,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *