Tematyka kompleksowa:

1. Magiczna moc bajek  

2. Wiosna w ogrodzie

ZADANIA:

 • Wdrażanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi na temat ulubionych książek, ilustracji, zachowań bohaterów.
 • Kształcenie umiejętności słuchania odczytywanego przez nauczyciela tekstu
 • Kształtowanie pozytywnych wzorców spędzania czasu w tym nawyku słuchania
 • Zachęcanie dzieci do czynnego udziału w sianiu i sadzeniu roślin w kąciku przyrody. Zachęcanie do ich pielęgnowania;
 • Budzenie zainteresowań badawczych, uczenie obserwacji przyrody i kształtowanie pozytywnych postaw w obcowaniu z przyrodą
 • Poznanie nazw i wyglądu kwiatów tj.: żonkil, tulipan, przebiśnieg
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • utrwalanie przestrzegania zasad higieny
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania  zasad bezpieczeństwa
 • Rozpoznaje barwy podstawowe : zielony, żółty, czerwony niebieski
 • Poznaje barwę: brązowy
 • Usprawnianie motoryki malej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych, tanecznych i śpiewie zbiorowym
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek
 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *