Tematyka kompleksowa:

1. Dzieckiem być

2. Powiew lata

3. Żegnaj przedszkole, witajcie wakacje

ZADANIA:

 • Wdrażanie dzieci do samodzielnych wypowiedzi na temat swoich praw,
 • Poznanie pory roku: lato i jej cech charakterystycznych
 • Dowie się o zasadach bezpieczeństwa letnich zabaw nad wodą
 • Poznanie nazw i wyglądu przedmiotów potrzebnych latem na wakacjach
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • Określanie własnych uczuć i emocji, oraz dostrzeganie ich u innych
 • utrwalanie przestrzegania zasad higieny
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania  zasad bezpieczeństwa
 • Rozpoznaje barwy : zielony, żółty, czerwony niebieski, pomarańczowy, brązowy
 • Usprawnianie motoryki malej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych, tanecznych i śpiewie zbiorowym
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek
 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *