• Realizowane w tematach kompleksowych : 1.„Woźna oddziałowa” 2. „Majowa łąka” 3. „Święto rodziców” Cele główne planu :
 • Zapoznanie z zawodem woźna oddziałowa
 • Poznanie roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę
 • Poznanie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt, roślin
 • Poznanie piosenki „Bal na łące”
 • Kształtowanie dodawania i odejmowania, rozdzielania na przedmiotach
 • Wdrażanie do kształtowania pojęcia stałości liczby
 • Rozwijanie mowy przez zachęcanie do dłuższych wypowiedzi
 • Wdrażanie do okazywania miłości i szacunku rodzicom
 • Poznanie piosenki „Kocham Cię mamo”
 • Kształtowanie aspektu porządkowego liczby
 • Wprowadzenie do geometrii: rozpoznaje i nazywa koło
 • Kształtowanie umiejętności wyodrębniania poznanych kształtów
 • Rozwijanie umiejętności odpowiedniego nacisku dłoni na papierze
 • Usprawnianie motoryki małej
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych
 • Usprawnianie warg i języka: kontrolowanie siły wydechu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *