Zakres materiału z j. ang. (zajęcia dodatkowe) /kwiecień – MY HOBBY

gr. dzieci starszych

playing the guitar – granie na gitarze

swimming – pływanie

riding a bike – jeżdżenie na rowerze

playing tennis – granie w tenisa

reading books – czytanie książek

cooking – gotowanie

singing – śpiewanie

photography – fotografowanie

fishing – wędkarstwo

surfing – surfowanie

drawing – rysowanie

dancing – tańczenie

watching TV – oglądanie telewizji

listening to music – słuchanie muzyki

playing computer games – granie w gry komputerowe

hiking – wędrowanie

taking photographs – robienie zdjęć

playing basketball – granie w koszykówkę

baking – pieczenie

ballet – balet

gymnastics – gimnastyka

karate – karate

running – bieganie

travelling – podróżowanie

climbing a tree – wspinanie się po drzewie

speaking English – mówienie po angielsku

Dodatkowe zwroty językowe:

What’s your hobby?

What do you like to do?

My hobby is…

I like…

linki do piosenek: „ The Hobbies Song for Kids”

„ Hobbies and Interests – What do you like doing?”:

„Hobbies Vocabulary and Pattern Practice for Kids”:

„Talking about Hobbies and Free Time Activities”:

„What Do You Like To Do?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *