Tematyka kompleksowa:

1.Żegnajcie wakacje! Witaj przedszkole!

2.Nasze uczucia

3.Nadchodzi jesień

Zadania:

 • wspomaganie dzieci w dobrym funkcjonowaniu społecznym i budowaniu dobrego samopoczucia
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad
 • budowanie  wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i artykulacyjnym
 • wzbogacenie słownika o wyrazy: babie lato, malarstwo, portret
 • zapoznanie z literami: A, a, L, l oraz cyfrą 1
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią w parku
 • nauka piosenek: „Wrześniu, wrześniu”, „Piosenka emocji”, „Niteczka do niteczki”
 • doskonalenie płynności ruchów w zabawach muzyczno-ruchowych
 • kształtowanie umiejętności nazywania emocji, wskazywania przyczyn oraz radzenia sobie z nimi
 • pobudzanie kreatywności podczas różnorodnych prac plastycznych
 • stworzenie sytuacji edukacyjnych wspomagających umiejętność orientacji w schemacie ciała innej osoby; wytyczania kierunków od obranego przedmiotu: na lewo od…, na prawo od…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *