ZADANIA: 

 • budzenie zainteresowania miastem w którym mieszka
 •  rozwijanie uczuć patriotycznych
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z porą roku: wiatr, deszcz, mgła, chmury
 • poznanie  zagrożenia związane z niebezpiecznymi zjawiskami przyrodniczymi
 • naśladowanie  prawidłowo odgłosów wydawanych  przez deszcz i wiatr : kap, plum, fiu,
 • poznanie i nazywanie zwierzą  i ich przygotowania do zimy : wiewiórka, jeż, niedźwiedź, lis
 • dostrzega konieczność udzielania pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy
 • usprawnianie warg i języka, koordynowanie siły wydechu
 • zdobywanie doświadczeń z zakresu orientacji w przestrzeni ; na, pod, za, obok, za mną, przede mną
 • zdobywanie doświadczeń z zakresu orientacji w przestrzeni ; strona prawa, strona lewa
 • dostrzeganie powtarzających się elementów, rytmiczne ich układanie wg podanego wzoru
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi i współpracy z nauczycielem,
 • podejmowanie  próby uczestnictwa w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela oraz w zabawach dziecięcych
 • kształtowanie odpowiedniego chwytu przyboru
 • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów
 • wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych i kulturalnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *