Tematy kompleksowe:

  1. Toruń moja mała ojczyzna – zapoznanie z wybranymi zabytkami i legendami miasta
  2. Zwierzęta przygotowują się do zimy – poznanie zwyczajów i sposobów przystosowania się zwierząt do przetrwania zimy.
  3. Nasze emocje – kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

-zapoznanie dzieci ze znaczeniem słowa „ojczyzna”

-zapoznanie dzieci z głównymi zabytkami oraz wybranymi legendami o Toruniu,

-kształtowanie poczucia tożsamości jako Torunianin,

-kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,

-odczuwanie szacunku do symboli narodowych,

-rozbudzanie zainteresowania przyrodą,

– zaznajomienie dzieci ze sposobami przygotowania się zwierząt do zimy (robienie zapasów, zmiana futra na zimowe, sen zimowy, odlot ptaków),

-wskazanie dzieciom zwierząt, które zasypiają na zimę,

-wskazanie dzieciom ptaków, które odlatują na zimę,

-zwiększanie świadomości emocjonalnej,

-nazywanie emocji podstawowych oraz ich przyczyn,

-omówienie sposobów radzenia sobie z emocjami w sposób akceptowany społecznie,

-utrwalenie nazw pór roku,

-nauka nazw dni tygodnia oraz nazw miesięcy,

-kodowanie oraz dekodowanie informacji,

– stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej, muzycznej oraz wspólnych zabaw ruchowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *