Realizowane tematy kompleksowe:

 1. ” Polska – moja Ojczyzna”
 2. „Powietrze i jego tajemnice”
 3. „Zabawy na jesienne, szare dni”

Zadania:

 • budzenie zainteresowania historią własnego kraju
 • rozwijanie uczuć patriotycznych
 • doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie: powietrze – wiatr
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniem złożonym w różnych sytuacjach
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy nowo poznanych piosenkach
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni poprzez prace plastyczne wykorzystujące różne techniki
 •  doskonalenie umiejętności wnioskowania w prostych eksperymentach i zabawach badawczych
 • wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń związanych z pogodą
 • poznanie i analizowanie przyczynowo- skutkowych zależności w życiu codziennym
 •  zapoznanie z literami : U,u oraz Y,y oraz cyfrą 3
 • utrwalanie zasad zgodnego współdziałania w grupie przedszkolnej – rozumienie wartości przyjaźni i życzliwości wobec rówieśników
 • rozwijanie sprawności ruchowej połączonej ze świadomością własnego ciała

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *