• Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez różnicowanie dźwięków występujących zimą 
 • Rozwijanie pamięci i wrażliwości słuchowej
 • Zapoznanie z zawodem muzyka, z wybranymi instrumentami strunowymi i perkusyjnymi – skrzypce, gitara, dzwonki
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt leśnych i ptaków w związku z nadejściem zimy
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami w okresie zimowym
 •  Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Przybliżenie obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Kształtowanie przywiązania do świątecznych tradycji
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniem złożonym w różnych sytuacjach
 • Zapoznanie z literą B,b oraz cyfrą 4
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy nowo poznanych piosenkach
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni poprzez prace plastyczne wykorzystujące różne techniki i materiały
 • Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego poprzez przypominanie znanych sytuacji, opowiadanie ich przebiegu, rozważanie, co można zrobić, aby dana sytuacja była lepsza i prowadziła do rozwiązania problemu
 • Ćwiczenie umiejętności oceny kierunku, odległości, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • Utrwalanie zasad zgodnego współdziałania w grupie przedszkolnej – rozumienie wartości przyjaźni i życzliwości wobec rówieśników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *