1. Ptaki zimą  – poznanie nazw ptaków, ich zwyczajów, dokarmianie ich w okresie zimowym; poszerzanie wiedzy przyrodniczej

2. Kochana Babciu, Kochany Dziadku – wdrażanie do świętowania Dnia Babci i Dziadka oraz dbania o osoby starsze

3. Dbamy o nasze zdrowie – promowanie dbania o higienę i działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji

ZADANIA:           

 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych ptaków: wróbel, sikorka, wrona, gil, gołąb
 • Dostrzega potrzebę pomagania ptakom w okresie zimowym poprzez dokarmianie i budowanie karmników
 • Wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania
 • Kształtowanie poczucia odczuwania więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem
 • Wdrażanie do świętowania Dnia Babci i Dziadka
 • Wdrażanie do opisywania swojej działalności zdaniami pojedynczymi
 • Rozpoznaje i nazywa barwy podstawowe
 • Usprawnianie motoryki malej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych
 • Rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie różnych kompozycji według własnego pomysłu
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych i  ilustracyjnych
 • Zachęcanie do śpiewania piosenek zimowych oraz świątecznych
 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy
 •  Wdrażanie do myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia
 • Poznanie zawodu lekarza
 • Utrwalanie przestrzegania zasad higieny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *