• Poznanie zabytków, pomników, miejsc z których słynie Toruń: Ratusz Staromiejski, Krzywa Wieża, Pomnik Mikołaja Kopernika, Pomnik Flisaka, Dzwon Tuba Dei, ruiny Zamku Krzyżackiego
 • Zapoznanie z legendami toruńskimi: O tym, jak powstała nazwa miasta, O tym, jak anioł w herbie Torunia się znalazł, O piernikarzu i jego córce Katarzynie
 • Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez wzbogacenie wiedzy na temat własnego miasta i najbliższego otoczenia
 • Poznanie znaczenia pojęcia Karnawał i sposobów obchodzenia uroczystości karnawałowych dawniej i dziś
 • Zaznajomienie ze słownictwem związanym z balem, maskaradą: przebranie, maska, sala balowa, wodzirej
 • Poznanie, czym jest kosmos i co znajduje się w przestrzeni kosmicznej: układ słoneczny, planety, gwiazdy, gwiazdozbiory, orbity, komety, asteroidy, satelity, droga mleczna                       
 • Zapoznanie z zawodem astronoma, ze specjalistycznym sprzętem, jakim posługuje się w swojej pracy. Poszerzenie wiedzy o nowe pojęcia: rakieta kosmiczna, kosmonauta
 • Zapoznanie z literami F, f, G, g, H, h oraz cyfrą 6
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się zdaniem złożonym w różnych sytuacjach
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy nowo poznanych piosenkach
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i artystycznej, ekspresji twórczej i wyobraźni poprzez prace plastyczne wykorzystujące różne techniki i materiały
 • Doskonalenie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, nabywanie zdolności rozdawania i rozdzielania po kilka
 • Ćwiczenie umiejętności oceny kierunku, odległości, orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • Utrwalanie zasad zgodnego współdziałania w grupie przedszkolnej – rozumienie wartości koleżeństwa, dobroci, umiejętności panowania nad sobą, uczciwości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *