Gr. „Pszczółki”

Tematy kompleksowe:

W krainie przyjaźni – budowanie przyjaznych więzi w grupie, rozwijanie szacunku i tolerancji wobec innych dzieci, integracja grupy

Sławni Polacy Mikołaj Kopernik i jego teoria  

Zimowe potrzeby ptaków-uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków; poszerzanie wiedzy przyrodniczej

Cele główne planu:

 integracja grupy z dziećmi nowoprzyjętymi

– uwrażliwianie na wartość jaką jest przyjaźń,

– poznanie cech przyjaciela,

– przygotowanie do życia w grupie społecznej, do zgodnej zabawy,

– rozwijanie wiedzy na temat Torunia – wizyta w planeterium,  

– przybliżenie sylwetki M. Kopernika

– zapoznanie dzieci z odkryciem M. Kopernika,

– poszerzanie wiedzy nt. ważnych osób, które rozsławiły Toruń w Polsce i na świecie,

– kształtowanie poczucia dumy z polskich uczonych i ich osiągnięć,

– dostrzeganie potrzeby pomagania ptakom w okresie zimowym poprzez dokarmianie, budowanie karmników

– rozpoznawanie i nazywanie: wróbla, sikory, wrony

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych,

– kształtowanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi, 

– kształcenie słuchu fonetycznego – podział wyrazów na sylaby

– wdrażanie do zachowania prawidłowego toru oddechowego; ćwiczenia narządów artykulacyjnych

– kształtowanie umiejętności liczenia: dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10,

– doskonalenie sprawności manualnej poprzez łączenie różnych technik plastycznych

– estetyczne i twórcze wykonywanie prac plastyczno-technicznych 

– rozwijanie wyobraźni poprzez ekspresję ruchową

Dodaj komentarz