1. Zimą jest wesoło! –poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na powietrzu zimą, wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku, rozumienie konieczności zabezpieczania się przed mrozem.

2.  W krainie bajek – poznanie i rozumienie wartości płynących z literatury takich jak prawda, dobro i piękno oraz  przyjęcie ich jako kryterium własnego postępowania         

ZADANIA:

 • Wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech zimy
 • Wzbogacanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych np. na sankach, nartach, itp.
 • Wprowadzenie dziecka w świat takich wartości jak: prawda, dobro, piękno
 • Doskonalenie prawidłowej wymowy głosek, ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach i sylabach
 • Pobudzanie umiejętności  kreowania  powierzonej  roli  posługując się gestem, ruchem i mimiką
 • Kształcenie umiejętności formułowania zdań prostych  stosując prawidłowe formy fleksyjne w toku wypowiedzi
 • Wdrażanie do prawidłowego  korzystania  z rekwizytów, próbuje tworzyć krótkie, samodzielnych scenek
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się pędzlem i farbą
 • Usprawnianie motoryki małej poprzez doskonalenie ruchów precyzyjnych;
 • Rozwijanie kreatywności poprzez tworzenie różnych kompozycji według własnego pomysłu;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych i  ilustracyjnych
 • Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i reagowania na sygnał dźwiękowy
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wyodrębnianie obiektów do liczenia
 • Kształtowanie dodawania i odejmowania
 • Integrowanie grupy poprzez wytwarzanie radosnej atmosfery
 • Utrwalanie przestrzegania zasad higieny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *