REALIZOWANE W TEMATACH KOMPLEKSOWYCH :

1.  W marcu jak w garncu.

2.  Czyste przedszkolaki. 

3.  Witaj wiosno.

CELE GŁÓWNE PLANU :

 • poznaje zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, śnieg, wieje wiatr, świeci słońce,   burza, tęcza,
 • rozumie znaczenie przysłowia: w marcu, jak w garncu,
 • posługuje się w wypowiedziach określeniami dotyczącymi pogody
 • formułuje samodzielnie zdania na określony temat
 • rozpoznaje środowisko przyrodnicze : ogród  – obserwuje prace prowadzone w ogródku przedszkolnym
 • dowie  się , że można wyhodować rośliny z cebulek i nasion
 • poznaje wiosenne kwiaty – przebiśniegi, tulipany
 • dowie  się, że rośliny do życia i wzrostu potrzebują powietrza, światła/słońca i wody
 • wie, że należy dbać o rośliny w kąciku przyrody
 • rozumie potrzebę bycia czystym,
 • wie, że poprzez odpowiednią higienę jest się zdrowym,
 • akceptuje potrzebę mycia rąk przed każdym posiłkiem,
 • różnicuje i grupuje przedmioty ze względu na przynależność
 • tworzy sensowne wypowiedzi poprzez dokończenie zdania
 • rozpoznaje melodię znanej piosenki zagranej na instrumencie lub nuconej bez słów
 • rozpoznaje w zabawach różne elementy muzyki np.: zmianę tempa, wysokość dźwięków.
 • nazywa niektóre instrumenty perkusyjne; bębenek, kołatka, grzechotka
 • nazywa podstawowe kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski
 • eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
 • wzmacnia duże grupy mięśniowe;
 • sprawnie biega w różnych kierunkach bez potrącania innych;

Dodaj komentarz