Historia Przedszkola Raczek

Od 1954 roku Przedszkole Niepubliczne Raczek tworzy wyjątkową atmosferę edukacji i zabawy dla dzieci w Toruniu. Położone przy ulicy Przy Kaszowniku 7 przedszkole nieustannie się rozwija, oferując swoim podopiecznym coraz lepsze warunki. Nowoczesne wnętrza i duży, zielony ogród z bezpiecznymi placami zabaw dostosowanymi do różnych grup wiekowych zapewniają komfortowe i inspirujące otoczenie do nauki i zabawy.

W 1992 roku przedszkole przeszło transformację z placówki miejskiej w niepubliczną, przyjmując nazwę „RACZEK”. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą w Toruniu.