W naszym przedszkolu dzieci bawią się w dużych, przestronnych salach wyposażonych wg ich potrzeb rozwojowych. Na bieżąco wzbogacany zasób zabawek i pomocy dydaktycznych pozwala na wspaniałą zabawę oraz przeprowadzanie interesujących zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej. Każda z sal posiada własny węzeł sanitarny. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza placówka była miejscem, w którym dzieci czują się swobodnie, bezpiecznie, po prostu dobrze.

Przedszkole miejskie istnieje od 1954 r. i mieści się w Toruniu przy ul. Przy Kaszowniku 7. Przez lata budynek był unowocześniany, dzięki czemu obecnie dzieci korzystają m.in. z dużego zielonego ogrodu z miejscami zabaw zróżnicowanymi dla poszczególnych grup wiekowych. W 1992 r. przedszkole zostało przekształcone z miejskiego na niepubliczne o nazwie „RACZEK”. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą w Toruniu.