Każdy wychowanek naszego przedszkola ma możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych dostosowanych do swojego wieku. Katalog możliwości otwierają lekcje języków obcych. Dzieci mogą odkrywać i rozwijać swoje zdolności na:

zajęciach bezpłatnych z:

 • języka angielskiego,
 • języka niemieckiego,
 • religii,
 • rytmiki,
 • zajęciach logopedycznych,
 • zajęciach z ceramiki,
 • wycieczkach krajoznawczych,
 • zajęć w spektaklach teatralnych i audycjach muzycznych,
 • zajęciach ruchowych z trenerem piłki nożnej.

zajęciach dodatkowych płatnych:

 • zajęcia mądra sowa – kształcenie pamięci,
 • nauka gry w szachy,
 • nauka pływania,
 • taniec,
 • dodatkowe zajęcia językowe.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami takimi jak min.: Urząd Marszałkowski, Teatr Baj Pomorski, Teatr Magma, Teatr Zaczarowany Świat, Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Plastycznej Twórczości Dziecka, schronisko dla zwierząt, Caritas, Szkoła Leśna na Barbarce, Ogród Zoobotaniczny, Muzeum Etnograficzne. Dzieci bardzo często, poza udziałem w przedstawieniach, pogadankach czy prelekcjach angażują się z dużym sukcesem w konkursy organizowane przez wymienione placówki.

Bardzo dobrze funkcjonuje w naszym przedszkolu współpraca z rodzicami, którzy wiedzą, co jest najlepsze dla ich dzieci, dlatego też bierzemy pod uwagę ich sugestie. Organizują oni, min. ciekawe wycieczki i spotkania, np. ze znanymi sportowcami. Wszelkie propozycje rodziców dotyczące działalności naszej placówki są dla nas niezwykle istotne. Zadowolenie rodziców z naszej działalności wpływa pozytywnie na samopoczucie dziecka, ulepsza funkcjonowanie przedszkola i tworzy przyjazną atmosferę tego miejsca.