W pewnym momencie wszyscy rodzice zostają postawieni przed wyborem przedszkoli dla swoich pociech. Każdy chce wybrać jak najlepiej, ponieważ to właśnie te placówki są często pierwszym kontaktem dziecka z większym światem i przygotowują je do dalszej edukacji. Coraz chętniej decydujemy się na niepubliczne przedszkole. Jakie ma zalety i czym przewyższa przedszkole publiczne?

Przedszkole niepubliczne od strony prawnej

W 1991 roku wprowadzono ustawę o systemie oświaty, która stworzyła możliwość funkcjonowania dwóch rodzajów przedszkoli: publicznych i niepublicznych. Zgodnie z założeniami, przedszkola niepubliczne mogą prowadzić osoby prawne inne niż samorządy – zwykle są to osoby fizyczne lub organizacje religijne. Oczywiście po uzyskaniu wpisu do ewidencji gminy. Mimo tego nad wszystkimi placówkami czuwa Kurator Oświaty, a więc placówki podlegają kontroli ministerstwa edukacji narodowej. Regulamin i zasady obowiązujące na terenie przedszkola niepublicznego także różnią się od tych wskazujących na przedszkola publiczne. Jak wygląda to w praktyce?

Koszt ponoszony przez rodziców

Za przyjęcie i pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym rodzice ponoszą pewne ustalone przez placówkę koszty, które w dużej mierze zależą od jej lokalizacji oraz ewentualnych zajęć dodatkowych. Są one dużo wyższe w porównaniu z przedszkolami publicznymi, jednak mają wiele atutów. M.in. istnieje możliwość posłania dziecka do przedszkola w pobliżu pracy rodzica, co skutkuje oszczędzaniem na dojazdach. 

Liczebność grup

Przedszkola niepubliczne prowadzone są w warunkach bardziej kameralnych, to zwykle mniejsze placówki, a więc dysponują mniejszą ilością dostępnych miejsc. Miejskie przedszkola publiczne proponują grupy 25-osobowe, co wynika z ustaw prawa oświatowego. Pozostałe przedszkola mają mniejsze grupy, co jest dużą zaletą – dziecku zostaje poświęcona odpowiednio duża ilość uwagi. To idealny wybór rodziców dzieci, które źle się czują w większych zbiorowiskach lub potrzebują starannej opieki.

Zajęcia dodatkowe

Każde przedszkole musi dostosować się do założonej przez kuratorium oświaty podstawy programowej, mając na uwadze dobro dziecka i jego prawidłowy rozwój. Jednak dużą zaletą wyróżniającą przedszkola niepubliczne jest dostęp do bogatej oferty zajęć dodatkowych – zajęcia sportowe, szachy, język angielski i wiele innych. Dzieci nie tylko uczą się podstaw, ale i wszechstronnie rozwijają zdolności czy zainteresowania. Wszystkie zajęcia prowadzone są po dostosowaniu do wieku dzieci, a obejmuje je nadzór pedagogiczny.

Prywatne przedszkola oferują również możliwość częstych wyjść poza budynek – na plac zabaw, do placówek kulturowych czy po prostu na spacer.

Wyżywienie i kontrola nad przebiegiem edukacji

Rodzice posyłający dziecko do przedszkola niepublicznego mają pewność, że ich dziecko zostanie otoczone staranną i kompleksową opieką. Począwszy od wyżywienia – przedszkola zwykle mają własne kuchnie, przygotowując posiłki w zależności od preferencji dzieci i ich stanu zdrowia. Rodzic ma stały wgląd do tygodniowego jadłospisu. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, przy czym na terenie placówki nierzadko pracuje również fizjoterapeuta czy logopeda. 

Na końcu warto wspomnieć, że prywatne przedszkola oferują możliwość zabrania dziecka na zajęcia adaptacyjne. Jest to cykl wizyt w placówce, które odbywają się wspólnie z rodzicami. Maluch ma więc czas na przystosowanie się do nowych warunków.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *