1. Przedszkole jest czynne od godz. 6:00 do 17:00
 2. Schodzenie się dzieci od godz. 6:00 do godz. 8:30 z możliwością późniejszego przyprowadzenia tj. po godz. 8:30 z zastosowaniem odrębnych ustaleń między rodzicami a przedszkolem.
 3. Dzieci korzystają z 3 posiłków:
  • śniadanie 8:30
  • II śniadanie 11:00
  • obiad 13:00
 4. Rodzice proszeni są o możliwie częsty kontakt z nauczycielkami, celem polepszenia i doskonalenia współpracy
 5. Rodzice proszeni są o ubieranie dzieci w zależności od zmian atmosferycznych.
 6. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie terminu odpłatności za przedszkole i terminu płatności wszystkich świadczeń wynikających z dodatkowych zajęć dla własnych dzieci.