• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku;
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym zimą;
 • Rozwijanie mowy w spontanicznych sytuacjach oraz w zabawach kierowanych;
 • Wzbogacenie słownika o wyrazy określające śnieg, szron;
 • Dostrzeganie oraz nazywanie zjawiska atmosferycznego: śnieg;
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie z innymi dziećmi oraz współpracy z nauczycielem;
 • Wdrażanie do świętowania Dnia Babci i Dziadka;
 • Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno – ruchowych;
 • Podejmowanie próby uczestnictwa w rozmowach prowadzonych przez nauczyciela;
 • Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych oraz kulturalnych;
 • Powtarzanie rytmów według podanego wzoru;
 • Ćwiczenia motoryki małej;
 • Usprawnianie warg i języka, kontrolowanie siły wydechu;
 • Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *